SPACE, Silver Planet Accelerated Capability Evolution framework

SPACE-viitekehys luo systemaattisen mallin liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen strategisten kyvykkyyksien tunnistamisen ja niiden kehittämisen johtamisen avulla. Silver Planetin kehittämä malli mahdollistaa kyvykkyyksien johtamiseen perustuvan uudistumisen ja strategiaohjatun digitransformaation.

SPACE-viitekehys luo polun strategiasta kyvykkyyksien kautta jatkuvaan uudistumiseen:

 

 

Ihmis- ja liiketoimintakeskeisen vision laatiminen

SPACE-viitekehys sisältää mallin ja työkalut ihmis- ja liiketoimintakeskeisen strategian ja vision laatimiseen. Ketterä strategia luo suunnan organisaation toiminnalle, asiakas- ja työntekijäkokemusvisio kääntää sen ihmisen sanomaksi tunnetilaksi ja digitransformaation kypsyystasoarvioinnista saadaan hyvä kuva lähtötilanteesta ja kehittämiskohteista. Näiden pohjalta saadaan tunnistettua tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat organisaation strategiset kyvykkyydet.

Kyvykkyyksien kehittämisen johtaminen

Kyvykkyyksien johtaminen on erityisesti niiden kehittämisen johtamista. Voimme tukea asiakkaitamme keskeisten kyvykkyysalueiden kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme johtamaan kyvykkyyksien kehittämistä ja luomaan keskeisten tarvittavien kyvykkyyksien toiminta- ja ratkaisumallit.

Uudistumisen toimeenpano

Vain aidosti hyödynnettävät kyvykkyydet tuovat arvoa liiketoiminnalle sekä asiakas- ja työntekijäkokemukselle. Toimeenpanon ja kehittämisen palvelumme auttavat asiakkaitamme löytämään oikeat kumppanit ja viemään läpi toimenpiteet, joilla kyvykkyyksiä kehitetään ja tätä kautta realisoimaan kyvykkyyksien hyödyt.

 

Kattava työkalupakki asiakkaiden hyödynnettävissä

Olemme Silver Planetissa kytkeneet koko palvelutarjoomamme SPACE-viitekehykseen ja olemme kehittäneet täyden menetelmäsalkun ihmiskeskeisen strategian kirkastamiseen, siitä johdettujen strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen sekä kyvykkyyksien johtamiseen ja toimeenpanoon.

 

Jos haluat uudistaa systemaattisesti liiketoimintaasi tai saada punaisen langan digitransformaatioon, ota yhteyttä Mika Karjalaiseen, mika.karjalainen@silverplanet.fi, +358 40 739 0764.