Digitransformaation kypsyystasoarviointi

Digitalisaatio ja digitransformaatio on ensisijaisesti liiketoiminnan ja toiminnan kokonaisuudistumisen ajattelutapa ja polku, jossa digitaaliset palvelut ja ratkaisut toimivat uudistumisen kiihdyttäjinä.

Olemme kehittäneet yksinkertaisen arviointimallin, jolla organisaatio voi arvioida omaa kypsyystasoaan digitransformaation polulla. Siinä on huomioitu kattavasti muutkin kuin teknologian ja kehittämismallin näkökulmat. Silver Planetin digitransformaation kypsyystasomalliin on koottu kaikki näkökulmat, joita tarvitaan aitoon pysyvään organisaation digitaaliseen muutokseen.

Digitransformaation kypsyystasomallin periaatteet perustuvat yleiseen CMM (Capability Maturity Model) –kypsyystasomalliin. CMM-kypsyystasomalli kuvaa toiminnan ja prosessien kypsyyttä. Digitransformaation kypsyystasomallissa on yhteensä viisi porrasta siten, että ylempi porras sisältää kaikki aikaisempien portaiden toimintatavat ja tavoitteet:

Digitransformaation kypsyysportaat

Mallissamme digitransformaation kypsyystasoa arvioidaan kahdeksasta näkökulmasta:

 

Digitransformaation näkökulmat

jolloin muodostuu arviointimatriisi:

 

Digitransformaation kypsyystasomalli

Organisaatio pystyy arvioimaan oman digitransformaation kypsyystasonsa tilan Silver Planetin arviointilomakkeen avulla muutamassa tunnissa. Olemme myös tuotteistaneet ns. digistarttipaketin, jossa kahdella työpajalla organisaatio saa kuvan digitransformaatiokypsyydestään sekä tunnistaa askeleet, miten päästä systemaattisesti ja tuloksekkaasti nopeasti eteenpäin.

Voit ladata ilmaiseksi digitransformaation kypsyystasomallin arviointilomakkeen tästä: Silver Planet – Digitransformaation kypsyystasomalli.

Jos haluat tietää lisää digitransformaation johtamisesta ja tilanteen mittaamisesta digitransformaation kypsyytasomallilla tai miten oman organisaatiosi kypsyystasoarvio vertautuu muihin muiden organisaatioiden yleisiin mittauksiin, ota yhteyttä Mika Karjalaiseen, mika.karjalainen@silverplanet.fi, +358 40 739 0764.