Palvelut

Muutos ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuvaa, pitkäjänteistä matkantekoa muuttuvissa olosuhteissa. Toimimme oppaana tällä ainutlaatuisella matkalla kohti menestyksekästä tulevaisuutta. Autamme löytämään oikean suunnan, luomaan kyvykkyydet kohti yhteistä tavoitetta sekä uudistumaan viemällä uudet toimintamallit käytäntöön.

Kyvykkyyksien kehittämiseen perustuva toiminnan uudistumisen malli on koottu SPACE-viitekehykseen, jonka avulla jatkuvaa uudistumista voidaan systemaattisesti johtaa.

Ota suunta

Maailma ympärillämme on kiihtyvässä muutoksessa. Olemme siirtyneet raaka-aineista ja tuotteista palveluiden kautta kokemustalouteen. Teknologian nopea kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle.

Suunnan ottaminen tässä ympäristössä on haastavaa. Perinteinen visio- ja strategiatyö ei tuota riittävää arvoa. Digitalisaation edistäminen on hapuilevaa. Perinteisissä organisaatiomalleissa on haasteita yhdistää liiketoiminnan ja IT-yksiköiden osaaminen optimaaliseksi liiketoimintahyödyksi.

Nyt ja tulevaisuudessa yritykset ja organisaatiot löytävät toimintansa oikean suunnan ja menestyvät kehittämällä oikeita kyvykkyyksiä. Kyvykkyys tarkoittaa kaikkia niitä asioita – resursseja, osaamista, asennetta – joita tarvitaan vision toteuttamisessa. Autamme organisaatioita menestymään tunnistamalla ja kehittämällä oikeat kyvykkyydet strategiaviitekehyksemme avulla.

Viitekehyksen ydinmenetelmiä ovat kokemusvisiokonsepti sekä
kyvykkyysmallinnus. Kokemusvisiokonsepti konkretisoi palvelumuotoilun keinoin asiakkaiden sekä viiteryhmien muuttuvat tarpeet ja ilmiöt ihmiskeskeisesti. Kyvykkyysmallinnuksen avulla tunnistetaan ja kuvataan tarvittavat ydinkyvykkyydet.

Autamme asiakkaita ottamaan suunnan kohti menestystä seuraavilla alueilla:

 • Ketterän ja ihmiskeskeisen strategian laatiminen
 • Digitransformaation kypsyystasoarviointilue lisää
 • Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen
 • Strategisten kyvykkyyksien ja digitalisaation johtaminen
 • Liiketoimintaekosysteemien käynnistäminen ja kehittäminen
 • Johtamis- ja liiketoimintaprosessien kehittäminen
 • Ulkoistamisen ja organisoinnin tuki

 

Kerromme mielellään lisää, miten autamme asiakkaita ja miten voimme auttaa sinua.

 

Ota yhteyttä
Luo kyvykkyydet

Strategiatyö jää usein akateemiseksi harjoitukseksi. Käytännössä toimintaa ei onnistuta muuttamaan riittävästi tai riittävän nopeasti. Haluttua muutoskykyä ei saavuteta. Henkilöstö ei sisäistä eikä ymmärrä mitä strategia tarkoittaa käytännössä.

Strategia sekä uudistuvan toiminnan tavoitteet saadaan käytäntöön rakentamalla konkreettisten toimenpiteiden reitti nykytilanteen ja tavoiteltujen kyvykkyyksien välille. Reitin alkuosa pystytään kuvaamaan tarkasti. Jatko määritellään backlog henkisesti ja reitin valinta suoritetaan jatkuvan priorisoinnin periaatteella matkan edetessä. Kokeilujen avulla saadaan tietoa päätöksentekoa varten. Menestyvät yritykset ja organisaatiot hankkivat tietoa kokeilujen avulla. Ne ovat erinomainen väline systemaattiseen parantamiseen sekä innovaatioiden luomiseen.

Kokeilujen johtaminen tuo myös asiakaskeskeisen kehittämisen osaksi yrityksen arkea. Kyvykkyyksien kehittämisessä teknologian hyödyntäminen, tietojärjestelmät, digitalisaation nopeuttaminen, liiketoiminnan ja IT:n yhteispeli, ketterämpi kehitystoiminta, pilvipalveluiden hyödyntäminen ja kokonaisarkkitehtuuri nousevat merkittävään rooliin.

Tulevaisuuden menestyvä organisaatio luo uusia liiketoimintamalleja teknologian avulla. Menestyvässä organisaatiossa toiminnan ja IT:n kehitys tapahtuu saumattomasti yhteistä maalia kohti.

Autamme asiakkaita kyvykkyyksien luomisessa seuraavilla alueilla:

 • Innovaatio- ja kokeilutoiminnan käynnistäminen ja johtaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Ihmiskeskeisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen – lue lisää
 • ICT-kilpailutusten suunnittelu, vaatimusmäärittely ja läpivienti
 • Robotiikan toimintamallien kehittäminen
 • Analytiikan toimintamallien kehittäminen
 • Kehittämismenetelmien suunnittelu ja pelikirjan laatiminen
 • IT Service Management toiminnan kehittäminen

 

Kerromme mielellään lisää, miten autamme asiakkaita ja miten voimme auttaa sinua.

 

Ota yhteyttä
Uudistu

Organisaation jatkuvaan uudistumiseen tarvitaan muutosta vahvistavia rakenteita. Uudistuminen vaatii aina ponnisteluja ja itsensä likoon laittamista. Rakenteiden tulee edistää muutosvalmiutta sekä kyvykkyyksien jatkuvaa kehittämistä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Huonosti johdettu muutos aiheuttaa tekijöissään turhautumista ja synnyttää uusia ongelmia. Jatkuvan muutoksen mahdollistamiseen olemme kehittäneet innovaatiojohtamisen sekä kyvykkyyksien johtamisen konseptin, jotka tukevat rakenteellisesti jatkuvan uudistumisen toteutumista.

IT-organisaatioiden operatiivisen uudistumisen läpivientiin olemme kehittäneet SIAM/SIOM – modulaarisen kokonaispalvelun. Olennaista muutoksen käytäntöön viennissä ovat ihmiset. Kokeneet ja osaavat hankejohtajamme vievät muutokset käytäntöön. Hanke- ja projektipäälliköillämme on laaja ja monipuolinen kokemus organisaatioiden muutoshankkeiden sekä erityisesti ICT-hankkeiden ja projektien läpiviennistä ja muutosjohtamisesta.

Autamme asiakkaita uudistumaan seuraavilla alueilla:

 • Strategian juurrutuskonsepti
 • IT-organisaatioiden operatiivinen uudistamien
 • Muutoksen johtaminen ja laadunvarmistus
 • Hankkeiden ja projektien johtaminen ja läpivienti
 • SIAM/SIOM-toiminto palveluna
 • Arkkitehti palveluna
 • Pilveistämisen tuki
 • Asiantuntijoiden kompetenssien arviointi ja kehittäminen

 

Kerromme mielellään lisää, miten autamme asiakkaita ja miten voimme auttaa sinua.

 

Ota yhteyttä