Laaja asiakaskunta luottaa Silver Planetiin

Olemme saaneet työskennellä niin pk-yritysten kuin julkishallinnon, finanssialan, teollisuuden ja vähittäiskaupan toimijoiden kanssa. Erityisen vahva kokemus meillä on julkisen sektorin ICT-toiminnan kehittämisestä.

  • Yli 200 toteutettua asiakastoimeksiantoa ja -projektia
  • Asiakkaina lähes kaikki ministeriöt ja useita keskeisiä valtionhallinnon virastoja
  • Asiakkaina monet suurimmista kaupungeista ja kuntayhtymistä
  • Laaja kokemus korkeakoulusektorin ja opetustoimen asiakkuuksista
  • Kasvava osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-toiminnan kehittämisessä erilaisissa Sote-asiakkuuksissa

Sivun vasemmasta laidasta löydät esimerkkejä toteuttamistamme projekteista.